logo

Berns ljusgård 1991

Hotell och restaurang Berns i Stockholm har en sammanbindande ljusgård som Sivert Lindblom gett ett klassiskt formspråk som tillvaratar arkitekturens strukturer och de byggelement som skapar rummet.
   Det gröna marmorolvet har en vit zick-zack-intarsia i sten som binder samman väggarna i atriet.
   En dricksfontän har senare flyttats och blivit en blomvas vid en av utgångarna.

Var någonstans? Press to view location