logo

Fersenska palatset Handelsbanken Stockholm 1975

I Fersenska Palatset även tidigare kallat Sörensenska palatset i Stockholm, som rustats upp av Svenska Handelsbanken (1970-75), svarar Sivert Lindblom för innergårdens gestaltning med planering, utformning och belysning.
   Den rektangulära planformen, med en halvcirkelformad avslutning i ena sidan, är belagd med kvadratiska kalkstenshällar.
   Vissa partier har fått ytterligare en riktningsmarkering genom att plattorna fått sina diagonaler inristade. Som kontrapunkter till de asymmetriskt placerade entréerna står skulpturer i brons utförda som generatriser i de rotationskroppar som Sivert samtidigt arbetade med i andra sammanhang.
   På ett ställe ligger ett stort svarvat klot av kalksten likt en kvarglömd leksaksboll.
Det hela är litet kärvt och högtidligt som borggården på ett gammalt Vasa-slott.
Byggherre: Svenska Handelsbanken SHB
Arkitekt för ombyggnaden: SHB’s Arkitektkontor
Ark. Karl-Erik Hjalmarsson
Ansvarig för gårdens gestaltning: Sivert Lindblom

Var någonstans? Press here to view location