logo

Galerie Belle Västerås – vandringsutställningar 1973-75

Kommentar till utställningarna ur Paletten 2/79 av Stellan Wiberg

Galerie Belle-