logo

Galleri Löwendahl 1967 med Ulrik Samuelson

Utställningen på Galleri Löwendahl i Uppsala var sjätte gången som Sivert ställde ut tillsammans med Ulrik Samuelson. På vernissagekorten finns Siverts skulptur ”Sinnebild” från 1966 avbildad. Galleri Löwendahl var och är än det förnämsta galleriet i Uppsala skapat av den ojämförligt kunnige bokhistorikern och ryktbare antikvariatsbokhandlaren Björn Löwendahl och hans hustru konstnären Birgitta.