logo

Cavallobrunnen Resecentrum Skövde 1995-96

”Framför järnvägsstationens huvudentré i Skövde ligger en porlande fontän med ett antal objekt som alluderar till vattenliv och behovet av vatten. I centrum av den mönstrade dammbotten, runt en uppåtströmmande ”vattenkälla”, står ett knippe bronspelare som knyts samman med en avslutning i rostfritt, reflekterande stål högt uppe i toppen.
I dammen ligger två förstorade delobjekt i brons. I ena sidan mot entrén möts ”de ankommande” av ett liggande bronsobjekt föreställande en vattenlevande varelse innanför ett ”hårt skulpterat skal” som en vattensnäcka och vid den andra sidan av dammen, för ”de avresande” ligger ett mer geometriskt format objekt, ett stort bronsklot med ett mer mystiskt ursprung eller innehåll.
Evolutionens gång har formgett ett skyddande skal med en anpassad fulländning för en varelses livssituation. Snäckan Strombus gigas är en snäckart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Den känns igen på sin utskjutande vinge ”läpp”.
Strombus kommer av latinets och gammalgrekiskans στρόμβος (strómbos, “skal, trumpetsnäcka, snigel”).
Klotet är en av naturens mest fulländade form som fascinerat mänskligheten i alla tider.
Vid sidan om fontänen finns ett naturtroget hästhuvud som gett namn (cavallo) åt den konstnärliga utsmyckningen. Förlagan till hästhuvudet kommer från de Bysantinska hästarna från Konstantinopel som Sivert även låtit återuppstå på Blasieholmstorg i Stockholm 1989.
Den konstnärliga gestaltningens formspråk av ”Cavallobrunnen” får en spännande triangulering mellan det som naturens krafter, människans fantasi har och kan skapa för betraktaren.
Vad som göms i ett klot är upp till betraktarens fantasi, lika så de staplade geometriska formerna vilka påminner om hjul i rörelse som står utanför själva dammen eller brunnen och betydelsen av den blomstrande urnan,” Jan Öqvist
Bronserna blev gjutna av Herman Bergmans Konstgjuteri AB under ledning av Leif Schölin.

Sivert förbereder modellerna till Cavallobrunnen i Skövde på Konstakademiens verkstäder på Skeppsholmen


Var någonstans? Press here to view location