logo

Kungl. Konstakademien för de fria konsterna, Stockholm 2012

Sedan 70-talet har Sivert Lindblom parallellt med sitt skulpterande och sina offentliga konstnärliga uppdrag sökt metod och teknik för att undersöka hur rumsliga gestalter påverkas av rummet och hur rummet påverkas av de tredimensionella objekten.
   De akvareller som presenteras i utställningen har utsatts för en strängt styrd grafisk teknik under en fritt tillämpad axiometri och av en lika definierad färgsättning med oblandade, ibland milt laserande, akvarellfärger.
   Tvådimensionella abstraktioner av tredimensionell karaktär har fått ”möta varandra” i ett bildrum präglat av bestämda förutsättningar, av akvarellpapprets karaktär och arkens givna format. Akvarellpapprets storlek är 56×76 cm och bilderna med ram är 81×61 cm. Dessa sammansatta bilder innehåller ’objekt’ som gestaltar något annat icke uttalat.
   Detta studium har med tiden resulterat i en serie om ca 200 akvarellerade beskrivande bilder. Det handlar en slags mental konstruktivism, en inre bearbetning en icke-logik och en omöjlig geometri som oundvikligen skildrar en sorts hermetiskt arkitektoniskt landskap. Detta bildinnehåll är öppet för gränslösa tolkningar.
   Projektet kan ses som minnesbearbetningar av hans upplevelser av hur former och tomrum laddar rumsligheter, sammanhang och situationer.
   Bilderna i utställningen, ett urval, 100 stycken presenterades i en icke-kronologisk följd i en 70 m lång obruten svit längs salarnas ’yttre’ väggar.
   På de motstående väggarna och i salarna visas olika objekt och skulpturer som fysiskt bekräftande referenser till de akvarellerade bilderna. Dessa objekt och skulpturer kan ses som en slags härledning av hur hans minne påverkats av platser och deras inneboende formspråk.
   Målsättningen är inte retrospektiv visning av separata konstverk utan ett försök att beskriva ett kreativt skeende – en beskrivning av en tankes rörelse – sett över en lång tidsperiod.
   Projektet har ett samlande namn: ’akvareller m.m.
   Till utställningen gjordes en större katalog/bok med korresponderande bildmaterial och litterära citat till 50 av de 100 akvareller som ställdes ut. I katalogen finns tre texter som reflekterar över Sivert Lindbloms konstnärskap. Författarna till dessa är Catharina Gabrielsson, Peter Cornell och Jan Öqvist

Utställningen varade 6 OKT – 4 NOV / SALARNA

SE MER från förberedelserna till utställningen och lite från vernissagedagen: Konstakademien
SE NÄRMARE på 50 av de utställda akvarellerna i utställningen: akvareller m.m.
LÄS katalogtexter till utställningen: Akvareller