logo

Riksbyggen Göta Ark Medborgarplatsen Stockholm 1984

Om detta projekt bör tilläggas att i och med att nya nya ägare av fastigheten tillträtt så har en del av den konstnärliga gestaltningen och utsmyckningen gått förlorad och innergården har fått en annan lite mer instängd karaktär.
   Det konstnärliga utsmyckningsarbetet genomfördes tillsammans med Marianne Lindblom.

Var någonstans? Press to view location

Sivert Lindblom Göta Ark-