logo

Moderna Museet Live Show Stockholm 1974

Live Show på Moderna Museet var en utställning i den tidigare gymnastikhallen i gamla Moderna Museets huvudbyggnad under perioden 4 maj till den 3 juni.
Utställningen gjordes av tre konstnärer förutom Sivert, Björn Lövin och Ulrik Samuelson.
   Live Show var en idéutställning där tre temperament samsades om ett gemensamt och integrerat upplevelselandskap.
Ett scenograferat tillstånd av rumsligheter med objekt och installationer som anspelade på den omgivande världens sammanstörtning eller likriktning.
Eller kanske ett framkallningsrum för upproret mot likgiltigheten? I förordet till den i formatet stora katalogen – A3-format (Moderna Museets utställningskatalog nr 117) skriver museichef Philip von Schantz:
   ”För konstnärerna bakom utställningen Live Show är konst inget entydigt begrepp. Deras förhållningssätt är intellektuellt, litterärt om man så vill. Men detta betyder inte att ord och bild är utbytbara. Den konstnärliga bilden registrerar känslor och erfarenheter vid sidan om orden.
   Utställarna (framställarna) har tidigare var för sig gjort uppmärksammade utställningar som till sin form varit besläktade.
Denna gång får vi tillfälle att möta dem i en gemensam utställning som både är en konfrontation och samspel. Vi blir delaktiga i deras samtal om möjligheterna att göra världen tydlig.”

   I utställningens katalog-epitaf finns ett citat av den tyske filosofen och konstvetenskapsmannen Dieter Jähnig:
”Om man gör sig fri från de under den nya tidens rådande europeiska konstbegreppen, märker man att de gamla kulturerna fattade det vi kallar ”konst”, som världstatueringar alltså som den mänskliga insats varav världens bestånd och dess tid efter annan nödvändiga förnyelse berodde.
   De gamla begrepp som vi översätter med ”värld” och ”världsordning” , exempelvis det gammalgrekiska ”kosmos” eller det fornegyptiska ”maat”, betecknar totaliteten av den relation vari människorna står till varandra och till det som de är beroende av, alltså naturen.”Live Show II uppfördes på Kunstmuseum Luzern perioden 9 oktober – 13 november 1977 i samarbete med och stöd från NUNSKU (Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet)

LÄS MER om Sivert Lindbloms katalogtext: … kanske beror det på det okändas närvaro, kanske förklaringen finns i vår omedvetna oro …

LÄS MER Bengt Nerman om Live Show 1974: Vi är i ett Pompeji
SE BILDER från Live Show II i Luzern, Schweiz
LESEN SIE mehr über Sivert im Katalogtext zu der Live Show II von Jean-Christophe Ammann in Luzern

Sivert Lindblom innan Live Show