logo

Konstnären – KRO nr. 2/mars 1993

I KRO – Konstnärernas Riksorganisations medlemstidning Konstnären Nr 12 dryftas tankar om det så kallade gränslandet mellan arkitektur och konstnärer. I numret beskriver Sivert Lindblom i ett samtal med Birgitta Gustafsson sina funderingar kring dessa frågor. Vid tidpunkten var Sivert professor på Konsthögskolan och i den egenskapen en förmedlare till morgondagens konstnärer, som vill ägna sig åt offentlig utsmyckning.

ISSN 0283-2887