logo

Kungsträdgården norra delen 1997-98

Kungsträdgården är en av Stockholms mest besökta platser.
Årets växlingar förgyller platsen och årliga evenemang lockar stor skaror av besökare. Kungsträdgården är som stadens ansikte. Den avlånga fontänen samlar människor och besökare i alla åldrar runt sig.
För att markera denna plats har Sivert i ”romersk tradition” runt ett ”impluvium” placerat en rad av urnur med växter (som byts ut efter säsong och smak”).
Urnorna bildar dubbla rader, en rad av dessa under träden och en rad av dessa runt själva dammen.
Den nedre raden har fått en ”associerad koppling vid foten av urnan” till en vattenstråle.
Vid olika tillfällen bildar dessa fontänfunktioner korsande kaskader över dammen.
Vid andra tillfällen töms dammen och bildar en arena för andra aktiviteter.
Omgestaltningen av Kungsträdgården skedde i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor under ledning av planarkitekten Aleksander Wolodarski 1988.
Deras samarbete har även resulterat av en arena mot Karlbergskanalen mellan två huskroppar i S:t Eriksområdet i det som populärt kallas för Grubbens parken eller Grubbens trappa 2000.

Tyvärr verkar det inte finns en samordning mellan stadens sophantering och skönhetsrådet eller om det är någon specifik avdelning inom Stockholms Stad som inte tagit hänsyn till den estetiska funktion som dessa urnor representerar. Detta har inneburit att varje urna på den övre raden har fått, inte en utan flera, sopbehållare utplacerade intill sig.

TITTA i galleriet på hur det kan se ut när man blandar urnor med sopbehållare.
SE körsbärsblomningenHanami i Kungsträdgården

Var någonstans? Press to view location