logo

Sivert Lindblom visar modeller på Skissernas museum Lund 1993

Skulptör Sivert Lindblom visade modeller och skisser från ett urval av sina många offentliga arbeten som han har utfört över landet på Skissernas museum 1993. De filmade sekvenserna är från en löst (inte komplett) gjord dokumentation av Stefan Kristall, Materialet har senare redigerats till en kortfilm av Jan Öqvist, längd 12:25 min.