logo

Roslagens Sparbank Norrtälje 2006

Fontänens utformande ger det fallande vattnet möjlighet till rörelser, reflexer och ljus-skiftningar för att slutligen försvinna ned genom det galler som omger fontänens sockel.

Fontänen är omsluten av en stenläggning som i kvällsmörkret framträder likt en ”inverterad” stjärnbild. Den är gjuten i brons som fått ett brunockra oxiderat ytskikt.
   Den observante upptäcker präglade ord i bronsen – lösa ord utan direkt inbördes sammanhang men med det ensamma ordets innehåll, poetiska möjlighet och sitt oavslutade uttryck.
   De tre runda stensocklarna beskriver tiden och rummet på sin ovansida.
   Den ena med ett gestaltat utsnitt av ett hav och dess skärgård.
   Den andra med en blinkande fyr – Söderarm – på en granitholme och med postbåten Poseidon inom synhåll.
   På den andra sockeln möts vår tids euklidiska geometri här i form av Albrecht Dürers polyeder med två avgjutningar av 400 miljoner år gamla stromatporoidfossiler.
   Stromatoporoideer (Stromatoporoidea) är en utdöd grupp djur som man först räknade till nässeldjuren.
   I Sverige återfinns betydande mängder fossil av stromatoporoideer på Gotland vars berggrund är uppbyggd av korallrev från silurperioden. Där kallas de ofta massiva fossila skeletten från stromatoporoidéerna för ”kattskallar” eller ”aitlar”.

På minnesplaketten finns följande text:
Roslagens Sparbank vill med detta konstverk skapa en attraktiv mötesplats i Norrtälje stad.
Uppdraget att utforma verket och platsen lämnades till skulptören Sivert Lindblom.
De olika objekten som ingår i den konstnärliga gestaltningen blev gjutna av Ulf Ferrius bronsgjuteri i Prachinburi i nordöstra Thailand. De har samarbetat i många projekt bl.a. det avancerade ”fontänbygget” på Gustav Adolfs torg i Malmö

Förutom Roslagens Sparbank har även Gunnar Björklunds Stiftelse bidragit med medel. Invigningen av fontänen i Norrtälje ägde rum den 9 juni 2006.

”Fontänen och de tre mindre skulpturerna är gjutna i brons och patinerade med en kemisk oxidering.
Fontänens gestalt ger det fallande vattnet möjlighet till rörelse, reflexer och ljud för att slutligen försvinna genom det galler som omger fontänens sockel. I kvällsmörkret framträder i den omslutande stenläggningen en ”inverterad” stjärnbild.
Är du observant kan du upptäcka ord i präglade i bronsen – utan inbördes sammanhang men med det ensamma ordets innehåll och poetiska möjligheter.
På de tre runda stensocklarna beskrivs tid och rum med utsnitt av hav och skärgård.
Den blinkande fyren, Söderarm, på sin granitholme och postbåten, Poseidon, på väg.
På den tredje sockeln möts vår tids geometri i form av Dürers polyeder och de 400 miljoner år gamla fossilierna stromatoporoider.” SL

Var någonstans? Press to view location