logo

SvD 6.03.86 – Monica Anrep-Nordin – Frescati

Monica Anrep-Nordin noterade det inkomna och utvalda förslaget till konstnärlig gestaltning som Sivert och Marianne utformat och som skulle förverkligas på Stockholms Universitetsområde – Campus för Svenska Dagbladet den 6 mars 1986.

SE CAMPUSOMRÅDET – Stockholms Universitet