logo

Bilder av tidlös betydelse

”Genom mänsklighetens historia har ”former” iakttagits, skapats och uppskattats ur nödvändighet och fascination. Människan har i alla tider försökt tolka, efterlikna och imitera naturens uttryck och egenskaper eftersom vi anat en ”avlägsen betydelse” i dessa.
Den kultur som sedan omger oss och har omgett våra förfäder har, var än dessa befunnit sig, förhållit sig till naturens formspråk.
De flesta av människans skapelser är hämtade eller återgivna ur naturens manifestationer. Den mänskliga kulturhistorien har alltid följt och inspirerats av det ändamålsenliga i naturen för sina alldagliga behov.
En del naturliga formfenomen (om inte de flesta) bär vi inom oss, andra försöker vi anpassa till vårt dagliga behov.
Ibland har detta ”återgivande” skett av praktiska skäl och andra gånger har det skett ur det mystiska och ”magiskt och otolkbara uttrycket” i dessa.
Men så finns det dessa som vi inte hittar en rimlig förklaring till och gör dem till kultföremål.

Sivert har samlat på bilder av naturen och artefakter dels för att undersöka dess inflytande i konsthistorien och dels för att de påverkat hans eget formspråk och konstnärliga uttryck.
I galleriet, visas ett urval, utan inbördes rangordning bilder av naturens former och människans formspråk som kommit att finnas mer eller mindre latent i hans egen konst,” Jan Öqvist.

PS. En del av dessa bilder ingick i den senaste av Siverts publikationer: ”Akvareller – m.m.” som sammanställdes till hans utställning på Kungliga Konstakademien i Stockholm, 2012. ds
Foto: Jan Öqvist

Foto: Jan Öqvist