logo

S:t Erik, Grubbens trappa – Kungsholmen Stockholm 2000

0
När akutsjukhuset St. Erik lades ner 1986 köptes marken av Stockholms stad i avsikt att upplåta den för bostadsbyggande. De första skisserna till området togs fram redan i slutet av 1980-talet men först 1994 påbörjades byggandet. 1999 var 770 lägenheter klara.
   Ansvarig arkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor var Alexander Wolodarski. En gestaltningsidé och ett kvalitetsprogram utarbetades som de olika byggherrarna och arkitekterna skulle förhålla sig till.
   Grubbens terrass – med inspiration från strama barockträdgårdar – mellan de två höga husen och ned mot strandparken med sitt mer naturliga utseende har ett antal ‘Profiler‘ grupperade i trappen. Arbetsnamn för iscensättningen blev ‘Skådespel‘.

Var någonstans? Press to view location