logo

S:t Erik, Grubbens trappa – Kungsholmen Stockholm 2000

När akutsjukhuset St. Erik lades ner 1986 köptes marken av Stockholms stad i avsikt att upplåta den för bostadsbyggande. De första skisserna till området togs fram redan i slutet av 1980-talet men först 1994 påbörjades byggandet. 1999 var 770 lägenheter klara.

Området ägdes i mitten av 1700-talet av Hans Vilhelm Grubb och senare av kommerserådet Michael Grubb (adlad af Grubben) och kom att kallas Grubbens trädgård eller Grubbens gärde.
Grubbens var Stockholms stads norra frivilliga arbets- och försörjningsinrättning under 1800-talet.
Från och med 1864 var Grubbens enbart försörjningsinrättning som erbjöd kost, logi och arbete för allehanda fattiga, arbetslösa, handikappade och sjuka.

Ansvarig på Stockholms stadsbyggnadskontor för ombyggnaden och gestaltningen var planarkitekt Aleksander Wolodarski. En gestaltningsidé och ett kvalitetsprogram utarbetades av Sivert som de olika byggherrarna och arkitekterna skulle förhålla sig till. Uteplatsen har formen av en solfjäderformad spelplats, en arena riktad med Karlbergskanalen som bakgrund. De hade tidigare samarbetat runt omgestaltningen av Norra Kungsträdgården 1997-98.

Grubbens terrass – med inspiration från strama barockträdgårdar – mellan de två höga husen och ned mot strandparken med sitt mer naturliga utseende har ett antal ‘Profiler‘ grupperade i trappen. Arbetsnamn för iscensättningen blev ‘Skådespel‘.
Varje profil har namn ingjuta i sidorna. Dessa magra rostig jätteansikten skall påminna oss om de stackars fattighjon, sjuka och döende som på 1860-talet fanns här i området i det som då även kom att kallas för ”helvetets förgård”.
Profilerna är gjutna av Skånska Klock- & Konstgjuteriet AB i Hammenhög under ledning av Ulf Ferrius.
Sivert har kompletterat Grubbens trädgård med en kopia av Carl Milles staty Orfeus med dennes huvud på en hög pelare. Berättelsen om Orfeus och Eurydike kommer ur den grekiska mytologin.
Orfeus representerar musikkonsten med sin lyra. Hela Orfeusgruppen finns att se framför Stockholms konserthus.

Var någonstans? Press to view location