logo

Här och Nu – Gävle Museum i samarbete med Moderna Museet, 1967