logo

Synagoga – Förintelsemonumentet Stockholm 1998

Detta monument finns vid synagogan på Wahrendorffsgatan 3 i Stockholm, och restes till åminnelse över alla de som förlorade livet under Förintelsen.
   Ur minnesboken ”Glöm oss inte”, Hilleviförlaget 1999, finns följande text om monumentets konstnärliga utformning:

Avskilt och öppet
Skulptur Sivert Lindblom – Arkitekt Gabriel Herdevall

   En värdig och avskild plats på judisk mark, för minne och reflexion och med samtidig utblick över och kontakt med den omgivande staden, har varit utgångspunkter för monumentets utformning. 

Placeringen intill synagogan ger minnet av de i Förintelsen dödade en naturlig hemvist. Utsträckningen i Aaron Isaacs gränd och den nya öppningen mot Raoul Wallenbergs torg slår en bro mellan det judiska och det svenska.

   Från den öppna platsen framför synagogans entré, där en Menora (sjuarmad ljusstake) och ljusstolpar i brons utgör riktmärke men också gräns, går besökaren via en sluttande väg in i grändens förtätade atmosfär.
   Här finns namnen på fler än åtta tusen människor, judar som mördades under andra världskriget, ihågkomna av överlevande släktingar som räddats till Sverige.
Namnen är blästrade på stentavlor av granit som tillsammans med rytmiskt återkommande gjutjärnsspaljéer och pollare beskriver vandringen.
   Monumentets fond i väster utgörs av gjutjärnsspaljéer och vildvin. Här finns också en tavla i brons, vars text formulerar monumentets budskap.
   Här planeras också ett stenblock med vatten, en livssymbol.

   Ett bronskärl med stenar fyller en traditionell funktion.

   Ovanför Monumentet löper en svensk och en hebreisk text, ett bibelcitat.
   Stolparna med belysning tillsammans med lyktorna i gränden får hela monumentet att glimma. Det kommer att synas tydligt från Berzelii park och Raoul Wallenbergs torg, som en länk mellan det judiska och det svenska, mellan slutna stadskvarter och Nybrovikens vattenväg österut.

LÄS MER om Minnesmonumentet via denna länk:
LÄS MER och BESÖK Forum för levande historia

Var någonstans? Press here to view location