logo

Profiler

”Siverts profiler har blivit något av ett signum genom den ryktbarhet de fått sedan de först presenterades som en skulptural, visuell avbildning av honom själv sedd som ett streck roterat i 360° i samband med Riksutställningars – Multikonst, 1968.
Han har själv berättat att utgångspunkten för den svit av profilskulpturer som han producerade ett antal år ursprungligen var just en punkt, kanske placerad mitt i pannan, som sedan sträcktes ut till en linje som följde hans ansikte och kroppsprofil, från hjässans högsta punkt och till tåspetsen.
Denna linje lät han sedan rotera runt sin ”egen axel”, varvid hans kropp blev tredimensionell från ett två-dimensionellt streck, från linje till volym. Profilen kunde på så sätt svarvas i olika material och även gjutas i plast eller metall.

Sivert har sedan undersökt den uppkomna formen både som ett upprättstående och som sittande fyllt objekt och som en urtagen volym av formerna själva och sedan även förskjutit profilerna i olika riktningar. Man skulle kunna säga att man kan ”se profilerna som konvexa eller konkava”.

Han har även gjort flera serier grafiska blad med profilteckningar som bildar mönsterliknande ytor. Det är profiler som överlappar varandra till ett intrikat mönster och som ibland placeras in i perspektiviskt landskap.
SE hur Siverts studier av sin profil som utgångspunkt för sitt skulpterande presenterades för en större publik med Riksutställningars – Multikonst, 1968.

Huruvida han träffat på den amerikanske satirtecknaren Charles Dana Gibson är ointressant men det finns ett humoristisk tolkningsperspektiv av hans konst som när man för ett kort ögonblick ser Gibsons skämtteckning ”A Gentleman´s Dilemma” från 1900.
Sivert fick mycket senare kännedom om denne i ett brev från hans vän arkitekten Åke Wallgård den 15 december 1994 med en kopia på ett tidningsurklipp med Gibsons teckning och en julhälsning,” Jan Öqvist

Som underlag för ”profiler” togs bland annat en serie fotografier – stilstudier – av Sivert som siluett av vännen och fotografen Wilhelm Rapp 1963.

Charles Dana Gibson (1867-1944)