logo

Celsingarkivet Kornhamnstorg 49, 3tr.

Celsingarkivet grundades 1980 och är öppet för studenter, forskare och allmänheten efter överenskommelse.
Arkivet är idag betjänat av curator Johan Örn, PhD som bäst kan nås över epostadress: arkivet(at)celsing.se

I Celsingarkivet finns material från Siverts fleråriga samarbetsprojekt med Peter Celsing. I arkivet finns ritningar, skisser och toucher samt ett hundratal modeller och byggnadsdetaljer från Peter Celsing digra produktion.

Birgitta, Maria och Johan Celsing bildade 1985 Celsingstiftelsen som har till syfte att genom stipendier och anslag stödja forskning och utbildning i svensk arkitektur och de bildande konsterna.