logo

Kvarteret Svärdet Stockholm 1989

0
De kringliggande hyreshusen har fått en centralt placerad, vriden obelisk i olikfärgade tegel på de gemensamma innergårdsytorna.
Bottenplattan har ett antal bronsklot som omger obelisken. Obeliskens topp är krönt med en siluett av konstnärens profil som vänder sig i flera riktningar.

HÄR ett par bilder från monteringen av obelisken på innergården.

Var någonstans? Press to view location