logo

Stockholms stad missköter den offentlig konsten i Kungsträdgården

Urnor ≠ Sopkärl
”Det är tråkigt och pinsamt att se hur Stockholms stad missköter sin offentliga konst. Den konstnärliga utsmyckningen av stadsbilden tillhör invånarna, skattebetalarna.
Bilderna här visar hur Sivert Lindbloms ärggröna blomsterurnor runt fontändammen i Kungsträdgården beblandas med sopkärl.
När körsbärsträden blommar, till exempel, är det tänkt att urnorna ska ”trumpeta sin hyllning”, men detta störs nu ut av de okänsligt utplacerade sopbehållarna. Märk väl inte en utan flera vid varje urna.
Det är en skymf mot konstnären och verket likaväl som mot alla de människor som besöker parken – inte minst turisterna.”
Jan Öqvist
25 april 2015

SE Kungsträdgården i körsbärsblomning