logo

Stockholms stad missköter den offentlig konsten i Kungsträdgården

0

Det är inte bara bekymmersamt men också tråkigt och pinsamt att se hur Stockholms stad misssköter stadens offentliga konst; invånarnas, skattebetalarnas konstnärliga utsmyckning och inslag i stadsbilden.
Här finns t.ex. en serie bilder som visar hur Sivert Lindbloms konstnärliga utsmyckning med de ärggröna blomsterurnorna runt fontändammen blivit okänsligt ”belamrad och kringskuren” av sophämtningskärl.
Denna handling är inte bara ett okänsligt inkräktade på det konstnärliga sambandet och omgivningen utan framförallt ett uttryck på en bristande helhetssyn (eller samsyn) och en nedgradering av var stadens beslutsfattares estetiska medvetenhet befinner sig på för nivå i detta sammanhang.
När Stockholm har en av sina vackraste händelser i Kungsträdgården, när körsbärsblommen slår ut sitt rosa tak över gångstråken runt dammen och urnornas ”trumpetande hyllningar” till denna händelse måste man ”snitsla sig fram” mellan inte ett, utan ett flertal helt okänsligt utplacerade sopbehållare runt VARJE urna.
Denna gest placerar konstverket i fel associationssamband och är en skymf både mot konstnären och verket och mot stadens invånare och andra besökare. Och inte minst generande för turismen.