logo

Statens Konstråd nr 17-18 April 1988

Med anledning av att Statens konstråd anordnade ett symposium om konst och arkitektur ombads Sivert att skriva ett inlägg i frågan för tidskriften, Statens Konstråd nr 17-18 April 1988.

Symposiet blev tillkommet med anledning av att Statens Konstråd hade sitt 50-års jubileum hösten 87.
Huvudredaktör för tidskriften Staffan Cullberg skriver i sin inledning:
”Carl Norén berättar om hur han och hans arkitektkontor alltsedan 50-talet arbetat med konstnärer, som vid sidan de avgränsande konstnärliga gestaltningarna och uppdragen blev viktiga för hela arbetet med husen, som problemlösare och inspiratörer.
“Utan denna samverkan med konstnärer skulle mina hus aldrig ha fått sådana övertoner“.
   Märkligt att det bara är de främsta arkitekterna (några få) som vågar satsa på ett sådant samarbete över skrågränserna. Eller är det just kriteriet på ovanlig professionalism – den ömsesidiga öppenheten, förtroendet och nyfikenheten hos arkitekten och konstnären i samverkan?”
   I en annan artikel (än den som redovisas här nedan) i samma nummer författad av arkitekten Carl Norén med titeln ”Arkitekturens övertoner” skriver han om betydelsen av samarbetet med konstnärer i det arkitektoniska arbetets olika stadier:
   ”Jag kunde räkna upp många konstnärer som betytt mycket för mig och vårt kontors arbeten.
T ex Sten Kauppis glödande ridå i Högdalens teater och tillika hans textila altartavla i kapellet på Lidingö för nästan 30 år sedan. Sven Ljungbergs enorma vitalitet och hur han bjuder till fest i Gottsunda kyrka, samt naturligtvis Sivert Lindblom under de senaste åren för Pharmacia, Biblioteket i Uppsala och nu Blasieholmstorg,
   Siverts intresse stannar ju inte vid den egna skulpturen utan berör och ger impulser till allt runt om.”

(Tidskriften kan rekvireras från Konstrådet)

Statens Konst3
Statens Konst4
Statens Konst2
Statens Konst