logo

Material Nr. 14 1993

Material var en tidskrift för samtidskonst. I nr. 14 den andra årgången 1993 gjorde Erik van der Heeg och Carl Fredrik Hårleman för en tidningsinlaga en intervju med Sivert under rubriken: Kommunikation genom formalia.