logo

art and artists – May 1969

Till majnumret (Vol. 4 No. 2 May 1969) av den engelska konsttidskriften ”art and artists” skrev Olle Granath en artikel med titeln:
”… the music of time” – i samband med utställningen på Camden Art Centre with Poussin´s ”Wallace Collection presenterades sex svenska konstnärer varav Sivert var en av dem.
De andra var Per Olof Ultvedt, Leif Bolter, Lars Englund, Olle Kåks och Ulrik Samuelson.