logo

Sivert Lindblom om Peter Celsing 1980

En text av Sivert Lindblom ingående i en vän- och minnesbok över arkitekten Peter Celsing (1920-1974) som han arbetat med i många olika projekt genom åren. Deras samarbete började med S:t Thomas kyrka i Vällingby och slutade med Peter Celsing sista arbete Kulturhuset i Stockholm. Sivert var konstnärlig medarbetare som skulptör mellan åren 1957-74, dvs. längre än någon annan i den rollen.

Peter Celsing – En bok om en arkitekt och hans verk
LiberFörlag/Arkitektmuseet 1980 ISBN 91-38-05276-8

Celsing 1
Celsing 2
Celsing 3