logo

Det offentliga rummet

Med stöd från Stiftelsen Diös Minnesfond ordnade Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala i april 1990 ett internationellt symposium över temat ”Det offentliga rummet: förfall och återuppståndelse.
Acta Universitatis Upsaliensis – Ars Suetica 14 publicerade en skrift med titeln: ”Det offentliga rummet”, som utkom 1992. Skriften trycktes med bidrag från Stiftelsen Anders Diös Minnesfond.
Huvudredaktör var Allan Ellenius.
ISBN 91-554-300-4