logo

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien – Medalj-beskrivning