logo

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Jubileumsmedalj (2003)

Till Akademiens 250-års jubileum, 2003 lät IVA producera en jubileumsmedalj. Uppdraget för utformandet fick Sivert. Två exemplar producerades i guld som H.M. Konungen och H.M. Drottningen fick mottaga och 400 exemplar i silver till gästerna vid jubileumsbanketten 20 mars 2003.
På medaljens ”framsida” kan Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens latinska devis: SEMPER VIRIDES (ständigt grönskande) tillsammans med tre lagerbladskransar. På frånsidan finns husfasaden till Vitterhetsakademiens byggnad, det Rettigska huset, Villagatan 3 i Stockholm.

Framsida:

Frånsida: