logo

Sergelpriset (1945 – )

Sergelpriset är instiftat av Konstakademien för att hedra minnet av Johan Tobias Sergel och har utdelats var femte år sedan 1945. Prisceremonin sker på årsdagen av Sergels död, den 26 februari.
Sivert fick Sergelpriset 1995.

BEATE SYDHOFF
Ständig sekreterare vid
Kungl. Akademien för De Fria Konsterna om Sergelprisets tillkomst och historia:

”Sergelpriset utdelades första gången av Konstakademien 1945 och då var det skulptören Carl Eldh som blev mottagare.
     Därefter har priset delats ut vart femte år. Sammanlagt är det alltså hittills 15 svenska skulptörer som fått detta pris, som fick sina stadgar 1944 och som delas ut på årsdagen av Johan Tobias Sergels död, den 26 februari.
     Från början var det inte alls tänkt att bli ett pris. Den fond som ligger till grund för priset var ursprungligen tänkt att användas till ett monument över den berömde svenska skulptören. Flera misslyckade försök gjordes att genom en tävling få fram ett förslag till ett Sergelmonument. Till slut enades man inom Konstakademien om, att man bäst skulle hedra Sergels minne genom att instifta ett pris till svenska skulptörer att delas ut vid en särskilt högtidlig ceremoni. Under den tid man funderade på detta hade fonden vuxit till sig, och 1944 blivit så stor, att det första priset kunde delas ut 1945. Till priset hör också en plakett i guld med Sergels bild.
     De skulptörer som fått Sergelpriset ingår alla i vår svenska konsthistoria. De finns också representerade i vår närhet, eftersom deras verk finns utplacerade i den offentliga miljön. Där håller dock en stor förändring på att ske. Förr var det självklart, att nya skulpturer ställdes upp i den offentliga miljön, medan man numera kan uppleva att det konstnärliga tilltalet blivit alltmer privat, också när det gäller skulpturkonsten.”

 

Framsida:

Frånsida: