logo

Sivert Lindblom Frescati Atlas

Foto: Jan Öqvist

‘Herkules‘ skulptur längs gångväg, Centralfältet, Stockholms Universitet.