logo

Veckojournalen – Galerie Burén

I samband med ett inlägg i Veckojournalen beskrevs utställningen på Galerie Burén som om skönheten i Siverts konst var en bieffekt av signaturerna P&I.